Voetreflexzonetherapie

De basisgedachte van voetreflexologie is dat handen en voeten reflexzones hebben die in verbinding staan met alle organen, klieren, zenuwen, botten en weefsels. Reflexzonetherapie werkt holistisch. Dat wil zeggen: het uitgangspunt is dat lichaam en geest van de mens 1 is.

Voetreflexzonetherapie is gericht op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens. Door de voetreflexzones volgens een speciale techniek te masseren, wordt de doorbloeding van het lichaam bevorderd. Hierdoor kunnen zuurstof en voeding de weefsels bereiken en worden afvalstoffen sneller afgevoerd. Blokkades in de energiedoorstroming kunnen door deze massage worden opgeheven.

Een behandeling duurt ongeveer een uur. Het wordt toegepast onder andere bij stress, vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijn, rugpijn, gewrichtsklachten, maag- en darmklachten, huidproblemen, ademhalingsklachten enz.

Voetreflexzonetherapie word door  de meeste
zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Terug